O mnie

Jestem radcą prawnym, zajmującym się przez większość czasu swojej aktywności zawodowej – również tej sprzed aplikacji radcowskiej – zamówieniami publicznymi. Zajmowałam się i zajmuję praktyczną stroną zamówień zarówno ze strony zamawiających jak i wykonawców, a także z tej „trzeciej” strony, zewnętrznej do stron procesu udzielania zamówień publicznych czyli kontrolowaniem procesów udzielania zamówień.  Dodam, że moja praktyka związana z zamówieniami publicznymi obchodziła już swoje 10-lecie. Na przestrzeni tych wszystkich lat zajmowanie się tematyką zamówień publicznych stało się moją pasją, którą chciałabym podzielić się z Wami. Zdobyta przeze mnie wiedza i doświadczenie pozwoliły mi na poznanie istoty zamówień publicznych i mimo tego, że nie mogę powiedzieć, iż wiem o zamówieniach wszystko – to wiem o nich tyle, że mogę dzielić się tą wiedzą z osobami, które tak jak ja zmagają się na co dzień z problemami jakie niesie ze sobą stosowanie prawa zamówień publicznych i które razem ze mną chcą szukać właściwych rozwiązań.

A teraz trochę faktów:

W roku 2006 ukończyłam studia prawnicze, następnie w latach 2006 – 2007 ukończyłam studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych a następnie rozpoczęłam aplikację radcowską zakończoną pozytywnie zdanym egzaminem zawodowym i zdobyciem uprawnień do wykonywania zawodu. Jednocześnie na ostatnim roku studiów podjęłam pracę, w której zajmowałam się zamówieniami publicznymi po stronie zamawiającego – tj. przeprowadzaniem procedur zamówień publicznych łącznie z występowaniem przez Krajową Izbą Odwoławczą. Kolejnym zajęciem była praca w instytucji kontrolującej zamówienia publiczne udzielane przez zamawiających w ramach realizowanych projektów dofinansowywanych z budżetu Unii Europejskiej. W międzyczasie zajmowałam się również pomocą wykonawcom przy ubieganiu się o zamówienia publiczne oraz napisałam kilka artykułów opublikowanych w miesięcznikach z zakresu zamówień publicznych. Ostatni z artykułów napisałam w marcu 2016 roku a dotyczył on oceny prawnej niewykonania części umowy w sprawie zamówienia publicznego z punktu widzenia art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zapraszam

Agnieszka Wiśniewska-Celmer

Pomoc w stosowaniu prawa zamówień publicznych