O blogu

Głównym przedmiotem bloga mają być zamówienia publiczne. Wydawałoby się, że o zamówieniach napisano i powiedziano już wszystko. Chociaż w związku z ostatnią nowelizacją ustawy otwiera się nowe pole do komentowania i analiz znowelizowanych przepisów – zatem można by rzec, że wkrótce być może zostanie napisane i powiedziane wszystko. Nic bardziej mylnego – tematyka zamówień jest niewyczerpana.

Blog stanowić ma praktyczne spojrzenie na proces udzielania zamówień publicznych – znajdziesz tu oczywiście teorię, ponieważ bez niej nie ma możliwości rozwiązywania praktycznych problemów –  przy czym podstawowym zadaniem bloga jest praktyczne podejście do zamówień publicznych, analiza konkretnych problemów i próby znalezienia jak najlepszych rozwiązań.

Blog ma za zadanie poruszać również tematy związane z zamówieniami publicznymi, które stanowią przedmiot regulacji innych gałęzi prawa.  Niestety, sama znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych nie jest wystarczająca do prawidłowego udzielania zamówień publicznych czy też prawidłowego ubiegania się o ich udzielenie, nie wspominając już o kontroli zamówień przez podmioty zewnętrzne.

Udzielanie zamówienia publicznego stanowi skomplikowany i mocno rozbudowany proces, w którym poszczególne podejmowane czynności regulowane są przez szereg przepisów prawa. W związku z powyższym przeprowadzanie postępowań o zamówienie publiczne w praktyce niejednokrotnie okazuje się bardzo trudnym przedsięwzięciem, rodzącym szereg problemów, dla których nie łatwo znaleźć rozwiązanie. I właśnie niniejszy blog ma służyć pomocą nie tyle poprzez oferowanie gotowych rozwiązań co poprzez kształtowanie właściwego spojrzenia na problemy praktyczne jak i same zamówienia publiczne.

Z racji tego, że tematyka nakładania korekt finansowych jest mi szczególnie bliska – nie uniknę poruszania tematów z nimi związanych. A z racji tego, iż jest to temat ciekawy i ciągle żywy – a aktualnie ożywa na nowo w związku z nowymi regulacjami prawnymi w tym zakresie – wart jest on tego by poświęcić mu miejsce na blogu.

I najważniejsze – niniejszy blog ma posłużyć również do wymiany doświadczeń i poglądów w zakresie wskazanym powyżej stając się tym samym narzędziem pomocnym podczas stosowania prawa zamówień publicznych w praktyce.

Zatem zachęcam nie tylko do czytania i komentowania materiałów na blogu ale również do udziału w dyskusji na poruszane przeze mnie tematy.

Pomoc w stosowaniu prawa zamówień publicznych