Kontakt

agnieszka.celmer@interia.eu

Facebook:

https://www.facebook.com/praktycznezamowieniapubliczne/

Pomoc w stosowaniu prawa zamówień publicznych