Szkolenia

Oferta szkoleniowa:

Kancelaria oferuje również usługi szkoleniowe z zakresu zamówień publicznych, dostosowując każdorazowo program szkoleń do potrzeb klienta. Założeniem Kancelarii jest aby prowadzone szkolenia stanowiły pomoc dla zamawiających/wykonawców w trudnym procesie udzielania zamówień publicznych. Dlatego też Kancelaria za najważniejsze zadanie stawia sobie dialog z uczestnikami w celu jak najlepszego merytorycznie przeprowadzenia spotkania, preferując formę warsztatu i dialogu.

Formy szkoleniowe:

– szkolenia,

– warsztaty,

– ćwiczenia.

 Wycena szkolenia dokonywana jest indywidualnie z Klientem i zależy od zakresu tematycznego, formy szkoleniowej oraz innych szczególnych wymagań merytorycznych stawianych przez Klienta.

Pomoc w stosowaniu prawa zamówień publicznych