Informacja prawna

Materiały zamieszczane na niniejszym blogu są autorskimi materiałami autora – właściciela bloga. Teksty chronione są prawami autorskimi. Autor nie wyraża zgody na korzystanie z praw autorskich do zamieszczanych tekstów autorskich. W związku z powyższym czytelnicy i użytkownicy korzystający z udostępnianych materiałów winni czynić to z poszanowaniem praw autora. W przypadku wykorzystywania materiałów zamieszczonych przeze mnie na blogu – korzystający winien podać źródło i autora.

Pomoc w stosowaniu prawa zamówień publicznych